https://efffetha.pl/

Galeria - foto 131

13 czerwca 2024 - uroczysta Msza św. z okazji 75 lecie powstania parafii oraz powstania Duszpasterstwa Niesłyszących. Msza św. z udziałem Arcybiskupa.